Whitepaper Magazines: Ons werk inzichtelijk gemaakt

door | apr 6, 2022 | Blog

Wij krijgen vaak de vraag ‘Zeg, wat kost dat eigenlijk, een magazine?’. Het is een legitime en logische vraag, maar stel je eens voor hoe een makelaar zal antwoorden op de vraag: wat kost dat eigenlijk een huis? Die zal eerst een hoop vragen stellen over: locatie, budget, grootte, etages, bouwstijl, tuin, ligging, energie, etc, etc. Kortom het is niet eenvoudig om hier zomaar antwoord op te geven. Hetzelfde geldt ook voor de vraag over de kosten van een magazine maar we kunnen de werkzaamheden wel inzichtelijk maken.

Het realiseren van een redactioneel product bestaat grofweg uit vier fases:

1) Conceptfase
2) Ontwerpfase
3) Opmaakfase
4) Lanceerfase

Elke fase heeft een stappenplan, elk product heeft een eigen levensweg. Een weekblad van 48 pagina’s bewandeld een ander pad dan een jubileumboek met 100 portretten van oud werknemers. Maar het heeft wel hetzelfde startpunt.

1) Conceptfase

In deze fase wordt samen met de opdrachtgever bepaald wat het doel en de aanleiding van het product is. En hoe dat doel uiteindelijk te realiseren is. Afhankelijk van de uitgave worden de volgende zaken besproken:
– Er wordt een doelgroep analyse gemaakt en bepaald hoe die doelgroep aangesproken moet worden. Gezamenlijk bepalen we of er gekozen wordt voor digitaal en/of print;
– Voor periodieken maken wij gebruik van een bladformule, de fundering van een magazine. Als die er niet is maken wij die;
– Er wordt bepaald wie de redactie op zich neemt. Heeft de opdrachtgever zelf een (eind)redactie of moeten wij dat verzorgen;
– Er wordt een realistische planning opgesteld, vanaf de start van het ontwerp tot de uiteindelijke lancering;
– Uitgaande van het budget worden de mogelijkheden besproken. Om de kosten inzichtelijk te maken vragen wij offertes voor het drukwerk en fotografie/film en/of illustraties;
– Wij maken een totaal offerte.

Het aantal uur dat wij bezig zijn in deze fase is lastig aan te geven. Een 25-jarige jubileumboek voor een afdeling communicatie van een organisatie bespreek je sneller dan een nieuw op te starten maandblad waarvoor een bladformule, een inhoudsplan en een advertentiebegroting moet worden bepaald.

2) Ontwerpfase

Nadat de offerte is goedgekeurd gaan onze designers aan de slag met het ontwerp. Rekening houdend met doel en doelgroep en eventuele huisstijlkenmerken ontwikkelen wij een vorm die het best past bij de opdracht. Daarbij doen wij:

Voor print- en onlineproducties in de CurvePublisher
– Een typografisch onderzoek. Klassiek of hip en modern, maar altijd als uitganspunt dat het goed leesbaar moet zijn voor de specifieke doelgroep;
– De uitstraling van het concept wordt ontwikkeld. Sfeer bepalend zijn, het kleurenpalet, stijl van de fotografie en illustraties, formaat en de compositie;
– Definitief voorstel wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Dat kan een helemaal afgerond ontwerp zijn of een pakket aan mogelijkheden, waarbij in samenspraak met de klant, de ideeën samengevoegd kunnen worden.

Voor onlineproducties niet in de CurvePublisher
Dat is niet in te schatten want het surplus aan mogelijke varianten is bijna oneindig;
– Wordt er gebruik gemaakt van een bestaand CMS;
– Wordt de online omgeving vanaf de basis opgebouw;
– En gebeurd dat wel of niet binnen een al bestaande site;
– etc…

Het aantal uur dat besteed wordt aan het ontwerp hangt erg af van de uitgave. Een tijdschrift met een omvang van 68 pagina‘s met veel rubrieken levert meer werk op omdat je een vorm moet ontwikkelen die tegelijkertijd variantie en samenhang brengt. Een rapport met 24 pagina’s zonder beeld daarintegen gaat natuurlijk een stuk sneller. Daar waar het gaat om een onlineproduct die vanaf de basis wordt opgebouwd zijn, naast het aantal ontwerpuren, de overleguren nogal moeilijk in te schatten.

3) Opmaakfase

In de opmaakfase komt alles samen. De teksten zijn geschreven, de foto’s zijn gemaakt, de illustraties zijn af en de basispagina’s zijn klaar. Ons team van vormgevers voegen deze elementen nu samen. Omdat Curve een bureau is dat gespecialiseerd is in periodieken hebben wij een efficiente workflow ontwikkeld:

Voor printproducties
– Tekst en beeld worden geplaatst op een centrale afgeschermde ftp-server, zodat de vormgevers weten dat er iets klaar staat;
– PDF’s ter beoordeling van de vormgeving worden gemaakt zodat de opdrachtgever de vorm kan beoordelen;
– Zodra een vorm akkoord is bevonden maken wij corrigeerbare bestanden die een (eind)redacteur kan bewerken;
– Als de redactie klaar is koppelen wij de tekstbestanden weer met de vormgeving en maken wij een pdf voor akkoord.
– Na akkoord op deze laatste pdf maken wij de documenten gereed voor drukwerk.

Voor onlineproducties in de CurvePublisher
– Tekst en beeld worden geplaatst op een centrale afgeschermde ftp-server, zodat de vormgevers weten dat er iets klaar staat;
– In een afgeschermde omgeving wordt door ons het CMS gevuld met de content. Tussentijds is er overleg met de opdrachtgever over de vormgeving per artikel;
– Beeld wordt aangepast voor een optimale beeld ervaring. Denk daarbij aan het bepalen van de uitsnede op elk device en laadsnelheid van het digitale product;
– Zodra een vorm akkoord is bevonden maken wij het CMS beschikbaar voor een (eind)redacteur zodat die kan corrigeren;
– Als de redactie klaar is met corrigeren kan het product live.

4) Lanceerfase

In deze fase wordt het project afgerond. Onze uren zijn zeer beperkt maar er zit een groot verschil tussen een online- en een print publicatie.

Voor printproducties
– Drukwerk wordt nagelopen en technisch klaargemaakt om aan te leveren bij de drukker.
– Druk, afwerking en verzending vinden plaats.

Voor onlineproducties in de CurvePublisher
– De DNS wordt gekoppeld aan het digitale product en is binnen een halve dag online te bekijken.

Een online boek/magazine live zetten is met een halve dag gedaan daar waar je bij een gedrukte uitgave toch rekening moet houden met minimaal 1,5 week productietijd. En dan gaat het nog om een eenvoudige product. Als het ontwerp een speciale afwerking heeft, denk aan stansen (iets dat uitgesneden is uit bijvoorbeeld de kaft) of een preeg (een verdikking in het papier) dan schiet de levertijd vaak met weken omhoog.

Conclusie

Kortom ik weet dat dit geen antwoord is op de vraag: ‘Zeg, wat kost dat eigenlijk: een magazine?’, maar ik hoop dat ik inzichtelijk heb gemaakt hoe ingewikkeld die vraag is.

Wij pareren de vraag dan ook met de tegenvraag: ‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’

Patrick Hoogenberg
Art-director Curve Mags and More

Andere blogs