Curve privacy verklaring AVG

Curve Mags And More, gevestigd aan het Energieplein 6 2031 TC Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Curve Mags And More BV
Adres: Energieplein 6, 2031 TC Haarlem
Telefoon: 023 5530111
Contactpersoon: Henk Stoffels

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Curve verwerkt uw persoonsgegevens indien uw een zakenrelatie van het bedrijf bent, op een vacature bij Curve hebt gesolliciteerd, in dienst bent bij Curve, goederen of diensten aan Curve levert, een offerte of nieuwsbriefabonnement hebt aangevraagd bij Curve of indien u op andere wijze contact hebt gezocht met Curve. Abonnees van de bedrijfspagina’s van Curve op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Istagram beschouwen wij als zakenrelaties, evenals connecties die via LinkedIn verbonden zijn aan de directie van Curve.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Curve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Alle persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken worden versleuteld opgeslagen en dienen alleen voor eigen gebruik. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld zonder toestemming en/of opdracht daartoe.
De gegevens die wij verzamelen voor het kunnen toesturen van een nieuwsbrief worden uitsluitend voor dat doel gebruikt. Uitschrijven van de nieuwsbrief is altijd mogelijk via een unsubscibe-botton onderaan iedere nieuwsbrief.

Curve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in behandeling nemen van informatieverzoeken, offerte-aanvragen en opdrachten.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Om u te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere gegevensdragers of media over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied of binnen ons bedrijf.
– Curve analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod aan producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van boezoekers.
– Curve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Curve hanteert de wettelijk bepaalde maximale bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Curve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek henk@curve.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Curve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met henk@curve.nl